Aktivitets Kalenderen

Aktivitetskalender

 

Juni:

                      14.                                       Pensionistforeningen, sommerudflugt, se opslag           

                      16.-18.                                Ø-lympiade på Avernakø

                      17.                 kl. 10-14        Sejerø Biavl/Bent’s Bigård, Vestervej 29.

                                                                 Honning-jordbærdag.  Gratis smagsprøver. Se opslag

                      23.                                       Sankt Hans aften på Sejerø Minigolf

                      23.                                       Sankt Hans aften på Sejerø Camping

                      25.                 kl. 13 - 15      Kulturhuset, fernisering på forårsudstilling

Juli:

                      01.                                       Sejerø Runden, se opslag

                      07.                                       Højskolen, højskoledag, se opslag

                      11.                 kl. 19.00        Kulturhuset, fulskaver og spillemænd      

                      21.                 kl. 19.30        Sangaften i kirken med Sejerøspillemændene

                      22.                 kl. 14.00        Sommerfest, Idrætsforeningen, se opslag

                      26.                 kl. 20.00        Kulturhuset, Sejerø Four Stars

August:

                      01.                                       Kulturhuset, multikunstner Anders Lund Madsen

                                                                 bliver måske flyttet til den 2. august, se opslag

                      03.-05.                                Sejerø Festival på Marbjerg, se mere på Facebook

                      09.                                       Sognetur. Program ikke fastlagt pt, men se opslag

                      11.                 kl. 19.00        Kulturhuset, musikalsk foredrag. Se omtale side 18

                      26.                                       Åben Ø-dag. Husk at hejse flaget