Forening

Sejerø har et rigt foreningsliv. Her er en listen over alle foreninger og deres formænd og kontaktoplysninger.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejerø Beboerforening

Formand: Henry Larsen

tlf: 59590167

Varetager øboernes interesser, bl.a. i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sejerø Udviklingsforum

C/O Klaus Perkild

Tlf.: 5959 0336

Et forum der bl.a. har til formål at arbejde for Sejerøs erhvervsudvikling.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Ø-Udvalget

Formand: Ella Rasmussen, Sejerø

Udvalget er nedsat af Kalundborg Kommune, og behandler sager der er relevante for de to øer, Sejerø og Nekselø. Møde, den 2. mandag i måneden på Sejerø Plejehjem. (Lukket)

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Sejerø Kulturhus

Sejerbyvej 7

C/O Lisbeth Enevoldsen

Tlf.: 2163 9261

Købmandshandelsmuseum og turistinformation. Arrangerer kunstudstillinger, gerne med lokal tilknytning, og foredrag mm.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Sejerø Kulturforening

C/O Brit Tipsmark

Tlf.: 5959 0166

Er også støtteforening til Sejerø Kulturhus og afholder div. arrangementer.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sejerø Skytteforening

C/O Allan Jensen

Tlf.: 5959 0255

Der skydes hver tirsdag, i vinterhalvåret på skolen. Børn fra 7 - 15 år skyder først.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sejerø Fritidsfiskerforening

C/O 

Tlf.: 

Hygger bl.a. hver onsdag og syr garn mm. I vinterhalvåret på lejrskolen. I sommerhalvåret foregår det i klubhuset på havnen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sejerø Jagtforening

C/O Ronni Nielsen

Tlf.: 2924 1240

Her afholder man bl.a. lerdueskydning og fællesjagt i sæsonen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------