Sejerø Beboerforening

Sejerø Beboerforening arbejder for  at varetage øboernes interesser, bl.a. i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer, og sideløbende med Ø-udvalget.

Derudover arbejder foreningen også for at skabe mere interesse og opmærksomhed omkring Sejerø. Blandt andet har Beboerforeningen i samarbejde med Sejerø udviklingsforum deltager i Kalundborgmessen 2011 og 2012. Hvor der flittigt er blevet delt brochurer ud til alle interesserede.

Beboerforeningen står bag Sejerø Beboerblad, som udkommer 4 gange om året. alle 4 numre deltes ud til fastboende og sommerhusene får de to sommer udgaver. Ønsker man som sommerhus gæst at få de to vinter udgaver er dette muligt ved henvendelse til beboerforeningen. Det koster 60 Kr. Ønsker man alle 4 numre tilsendt, koster det 120 kr. Mail adresse til beboerbladet er : beboerbladet@mail.dk

Foreningen deltog i maj 2012 i Bliv øbo nu kampagnen som var styret af Sammenslutningen af danske småøer. Fra alle småøer i Danmark deltog en flok ihærdige øboer som stod klar til at fortælle om netop deres ø. Alle øerne omkring Jylland mødtes i Århus. Ørene omkring Fyn mødtes i Odense og øerne omkring Sjælland, heriblandt Sejerø mødtes på Gammeltorv i København. hvor der var rejst et par store telt. I det ene telt havde alle øerne hver en lille stand hvor de reklamerede med alt hvad øen kunne byde på. I det andet telt foregik der forskellige ting, blandt andet spillede Sejerø spillemændene, og der var konkurrencer.

Sejerø beboerforening har fået genoptrykt Sejerø Sogns Historie bind 1, Sejerø Sogns Historie bind 2 og Sejerø Sangbogen. All tre bøger kan købes hos Beboerforeningens medlemmer, eller til påskemarkedet i Kulturhuset.

 

Sejerø Beboerforening består af:

Formand Henry Larsen, Mastrupvej 67, 4592 Sejerø, tlf.nr. 59590167,
Næstformand Lone Nielsen, Kongstrupvej 24A, 4592 Sejerø, tlf.nr. 59590245,
Kasserer Hans-Henrik Kaae, Mastrupvej 16, 4592 Sejerø, tlf.nr. 32545901,
Tommy Jes Andersen, Brovej 18, 4592 Sejerø tlf. nr. 21366098
Betina Geissler, Mastrupvej 63B, 4592 Sejerø, tlf.nr.23319189
Rie Seneca Selle, Kongstrupvej, 4592 Sejerø, tlf nr. 23729465
Anders Christoffersen, Mastrupvej 61,