Sejerø Udviklingsforum

Sejerø Udviklingsforum er en forening, der arbejder  efter følgende formålsparagraf:

  • At arbejde for Sejerøs udvikling
  • At være paraply for aktiviteter, der støtter foreningens formål. Med andre ord varetage fællesskabets interesser og være aktiv part i Sejerøs udvikling.
  • At medvirke til meromsætning og nye arbejdspladser under hensyntagen til naturmiljøet og lokalsamfundets interesser samt styrke kulturen på Sejerø

Se mere på Sejerø Udvikling |