Nyheder

Nye forpagtere til SejerØhuset

Bestyrelsen har indgået en treårig forpagtningsaftale med Annelie Månsson og Heinz Irming. Gennem vores forhandlinger er vi blevet overbeviste om, at vi har fået et forpagterpar, der vil gøre sejerØhuset

Læs mere