Videoklip om sejerø

Puk og Hermand går i land på Sejerø

 

Øboerne  Film om det at skabe mere liv på Sejerø

 

Utravlt Film Kalundborg Kommune, lavede i 2018 for at fremme bosætning

 

Vores Skole Film om Sejerø Skole. lavet i 2018

 

Ødysséen Opdage øer