BEVAR MIG VEL! Over 100 interesserede deltog i Brugsens opstartmøde på donations kampagnen i skolens gymnastiksal.

BEVAR MIG VEL! Over 100 interesserede deltog i Brugsens opstartmøde på donations kampagnen i skolens gymnastiksal.

Lørdag den 18. maj afholdte Sejerø Brugsforenings bestyrelse afholdte opstartmøde for en donations kampagne, der kører året ud, kampagnen skal medvirke til at samle penge til et større projekt for udskiftning af kølesystem med genvex system. Der var fyldt i Sejerø Skole og Børnehus’ gymnastiksal med over 100 tilhørere.

De seneste 3 år har bestyrelsen arbejdet på at få stabiliseret økonomien, således at der kunne arbejdes på en fremtidssikring af brugsen.
Det var vigtigt for bestyrelsen at påpege at brugsen i dag ikke har optaget lån eller problemer med at få budgetter til at hænge sammen, men forventede øgede udgifter til energi- og vedligeholdelses omkostninger over de næste år vil dræne brugsens økonomi.
I samme periode har bestyrelsen undersøgt forskellige muligheder for at bevare Brugsen på Sejerø, der venter store moderniserings omkostninger i årene fremover, de nuværende køle-/frysediske indeholder freon, og skal ifølge lovkrav, være udskiftet senest 2030.

En udskiftning af køleanlægget betyder en mindre el-udgift til køling af fødevarer, nedlægning af oliefyr og et genanvendelses varmesystem giver mulighed for opvarmning og aircondition af lokalerne. Overskudsvarmen fra de freonfrie kølediske kan ledes til det eksisterende centrale varmeanlæg, og derved genanvendes overskudsvarmen. Den forventede årlige besparelse på mindst 120.000 kr.
Udskiftningen af anlægget, betyder sammen med reducerede energiomkostninger, også færre vedligeholdelses omkostninger.

Bestyrelsens moderniserings plan er budgetteret til små 1,6 mio. kr.
1. Bestyrelsen har tilsagn om et støtte lån på kr. 800.000. Lånet er rentefrit, og hvilende i tre år. Derefter skal de 800.000 kr. tilbagebetales over 10 år.
2. LAG midler har tildelt projektet 300.000 kr.
3. Bestyrelsen af Sejerø Brugs trækker 165.000 kr. af opsparingen / egenkapitalen.
4. Der mangler 300.000 kr.

Bestyrelsen af Sejerø brugs anmoder de mange kunder, foreninger og firmaer om donationer til projektet. Der er oprettet en donations konto, så det er forholdsvist enkelt for bestyrelsen at følge udviklingen af de indkomne donationer og opdatere et donations barometer.
Donationer modtages med tak frem til 31/12-2024 via bankoverførsel 3409 konto nr. 13777438 og MobilePay nr. 17560.

Donationer er delt i to:
Private, der donerer 500 kr. modtager et støttebevis / lotteriseddel. Hvert støttebevis nummer virker som en lodseddel, hvor nummeret er med i udtrækning årlig blandt 5 pæne købmandskurve over de næste 5 år. Det er muligt at donere et mindre beløb, hvor man også vil kunne afhente et støtte bevis i brugsen, men beviset indgår ikke i den årlige lodtrækning. Disse støttebeviser er på vej til trykkeri, og vil efter en lille uges tid også kunne udleveres i brugsen.
De foreninger eller firmaer, der donerer 10.000 eller mere får et messing skilt med navn på en donationstavle, der ophænges synligt i Brugsen.
Under fremlæggelse planen blev der besvaret spørgsmål, og der blev også givet gode ideer fra de fremmødte.

Brugsen vil lave jævnlige opdateringer af hvordan det går med indsamlingen, både i ”display” i brugsen og opslag på sociale medier.

Der var stor støtte til bestyrelsens arbejde. Alle var enige om, at det er vigtigt at bevare Brugsen.

Bestyrelsen takker og er meget glade for den store opbakning og støtte, der blev givet på mødet.

Hent folderen i brugsen, og støt din brugs for en sikker fremtid.