Brev til Borgmester Martin Damm og kommunalbestyrelsens medlemmer.

Brev til Borgmester Martin Damm og kommunalbestyrelsens medlemmer.

Er det en politisk beslutning, af flytte Sejerøfærgen og færgens arbejdspladser fra Sejerø?

Modarbejder Kommunen bevidst sin egen strategiplan? Administrationen hævder i hvert fald, at de handler på baggrund af politiske beslutninger!

Det har skabt utryghed og bekymring blandt alle på Sejerø. Beboerforeningen har derfor valgt, at rette nedenstående brev til Borgmester Martin Damm og kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Til borgmester Martin Damm                                                             Sejerø, den 28.april 2024
Kalundborg Kommune
med kopi til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Som formand for Sejerø Beboerforening føler jeg mig nødsaget til at henvende mig til dig, fordi der på Sejerø blandt øens fastboende er større og større bekymring for om Sejerøfærgen kan leve op til, hvad man kan forvente med hensyn til stabilitet, service m.m., som aftalt på mødet den 12.1.2024 i Dialogforum for Sejerøbugtens færger.

Effekten af en indsats vedrørende de aftalte punkter på dette møde: Service (stabilitet), Trivsel, Sikkerhed og Økonomi er svære at få øje på.

Der har været mange aflysninger af færgesejladsen, der i 2023 og til dato har fået et omfang, som berører alle: Sejerøboere, pendlere, erhvervsliv og fritidsøboere på mange måder.

Nogle gange på grund af vejrlig, andre på grund af personalemøder, andre gange på grund af tekniske fejl. Vi har den bekymring, at den store udskiftning af personale er medvirkende til nogle aflysninger på grund af vejrlig, da nogle af besætningen ikke får den fornødne erfaring med at sejle færgen under disse forhold. Vi vedlægger en statistik over aflysninger, hvoraf det tydeligt fremgår, at det er et stærkt tiltagende problem.

Sejerøborgere må aflyse hospitalsaftaler, lægeaftaler, fysioterapiaftaler, tandlægeaftaler osv.

Sejerøborgere kan ikke passe deres arbejde på Sjælland – eller komme hjem fra arbejde, hvilket kræver overnatning på Sjælland.

Erhvervslivet kan ikke modtage leverancer, så de kan udføre deres arbejde, får aflysninger til bespisning og overnatning.

Håndværkere på Sjælland takker nej til opgaver, da deres ansatte ikke kan være sikre på at kunne komme herover eller hjem igen.

Fritidsøboere kan ikke være sikre på at komme i deres sommerhus eller hjem igen, hvorfor nogle a tager hjem allerede lørdag for at være sikre på at kunne komme på arbejde.

Vi forstår, at der nu også drøftes om færgen skal skifte overnatning fra Sejerø til Havnsø, og der indsættes en pendlerfærge til udelukkende persontransport på første afgang fra Sejerø og sidste afgang fra Havnsø. Bliver disse ændringer til virkelighed, må vi konstatere, at I med hensyn til Sejerø, arbejder imod jeres eget (Venstres) program, hvor I ønsker at sikre de bedste rammer for vækst og udvikling – nemlig afvikling! Det vil gøre det umuligt for familier med arbejde på Sjælland. Umuligt for erhverv at udføre arbejde på Sjælland. Det vil affolke Sejerø.

 Da vi fik Sejerø Færgen, var der 1 direktør, der også havde Agersø Omø færgerne, 1 overfartsleder der havde 25 timer kontorarbejde om måneden, og indgik i den sejlende besætning, hvor han udførte mange opgaver under sejladsen. Der var 1 heltid og 1 halvtid på kontoret, som ordnede alt i bookinger og fragtregnskab og sendte det ud. Vi har i dag 1 skibsreder ,1 rederichef, 1 overfartsleder, 1 assisterende overfartleder, 1 rederiarbejder, samt 3 på kontoret der også tager sig af havnene. Ved sidste budgetforhandlinger blev det vedtaget, at der skulle skæres ned på administrationen, det er ikke det vi oplever i rederiet. Det seneste år er der i administrationen ansat 3 ½ medarbejder. Vi mener, at den sejlende besætning skal have attraktive arbejdsvilkår for at kunne skabe et godt arbejdsmiljø.

Alle disse ændringer begyndte for ca. 7 år siden, da den netop nytiltrådte overfartsleder flyttede sit kontor fra Sejerø til Havnsø. Senere ændredes tørneplanlægningen, så der nu tørnes i Havnsø og på Sejerø hvert andet år. Samtidig blev arbejdsopgaver på Færgekontoret flyttet til Havnsø, og åbningstiden reduceret til nu kun 3 timer 4 dage om ugen. Det er svært at gennemskue, hvad det har betydet for driften af Sejerøfærgen. Men for Sejerø har det betydet tab af arbejdspladser og fraflytning fra øen. Personalemøder afholdes på tidspunkter, hvor sejladsen aflyses og færgekontoret lukker. At færgens cafeteria har været lukket siden august 2023 og næppe åbner igen er også trist, idet denne service især går ud over fritidsøboere og gæster til Sejerø.

Alle burde vide, at færgen er vores eneste mulighed for transport til Sjælland, vores livline til omverdenen. For os findes der ingen alternativer til færgen, vi kan ikke arrangere anden transport.

Når man læser Kalundborg Kommunes strategiplan for bosætning, infrastruktur m.m. for bl.a. at have mulighed for at pendle til og fra Sejerø og meget andet, må vi formode at kommunens administration, med skibsreder og rederichef i spidsen ikke er bekendt med strategiplanen.

Vi håber og appellerer at du som borgmester vil foranledige, at færgens ledelse igen får den daglige base på Sejerø, samt at færgen forbliver hjemmehørende på Sejerø og ikke i Havnsø.

Herudover vil vi også gerne foreslå, at en repræsentant for Sejerø deltager i rederiets ansættelsesudvalg, når jobansøgninger behandles.

Hvis Sejerø “skal overleve” og tiltrække nye beboere, både faste og fritidsøboere, er det et krav, at vi har en stabil færgesejlads.

Vi har forsøgt dialog med Administrationen, men de hævder at handle på baggrund af politiske beslutninger. Derfor denne henvendelse til politikerne.

I øjeblikket oplever vi, at vi er tæt på “tipping point”, og appellerer derfor til din forståelse og handling.

Uddrag fra Venstres program:

“Det er vigtigt, at Danmark hænger sammen. Det handler ikke bare om, at god infrastruktur på tværs af landet er vigtig, og om at bred adgang til arbejdspladser og uddannelsessteder er centralt.

Det kræver, at der er gode muligheder til stede for eksempelvis beskæftigelse, bosætning og uddannelse på tværs af landet. Det er der ikke i tilstrækkelig grad i dag.

Alt det vil vi adressere med dette udspil, fordi vi ønsker at sikre de bedste rammer for vækst, udvikling og optimisme i hele Danmark.”

 

Med venlig hilsen og med håbet om en hurtig tilbagemelding.

Sejerø Beboerforening
Peter Rasmussen
formand