Sejerø Golfklub indvier nyt klubhus

Sejerø Golfklub indvier nyt klubhus

Indvielse af nyt klubhus klubhus:
Nu er vi så langt fremme med færdiggørelsen af vores nye klubhus, at vi afholder en officiel åbning, nemlig
lørdag den 18. september 2021 kl. 13.00
Vi har allerede nydt godt af klubhuset og dets faciliteter, og forventer da også at vi får de sidste ting færdig inden den 18.
Vores sponsorer, støttemedlemmer og Kalundborg Kommune bliver også inviteret til indvielsen, så vi håber derfor, at så mange af jer som muligt møder op og tag gerne familie, venner m.m. med, der vil blive budt på en lille forfriskning.
Vedr. udenoms arealerne har vi p.t. søgt om midler hos Friluftsrådet, da vi meget gerne vil etablere en terrasse m.m. ved klubhuset, vi venter i spænding på et svar.