Størrelse & befolkning

Sejerø har 325 beboere (2023). Sejerø har dagligvarehandel, flere spisesteder, golfbane samt egen læge. Øens skole tilbyder undervisning til og med 7. klassetrin.

Hvor
Sejerø ligger i Kattegat, nærmere betegnet i Sejerøbugten. Man sejler til Sejerø fra Havnsø, hvorfra man også kan sejle til naboøen Nekselø.

Navnet
Den ældste formodning man har om navnet, er en beskrivelse af, at Svend Tveskæg på en ø har holdt Seyarting i år 933, og man mener, at Seyar er Sejerø.
I ca. år 1200 benævner Saxo vores ø Syra. Det udviklede sig til Seerøe omkring år 1600. Og først omkring år 1800 blev navnet stavet Seierø og blev efterhånden til Sejerø.

Historie
Sejerøs historie strækker sig langt tilbage. Øen har været beboet siden oldtiden, hvilket en langdysse og adskillige gravhøj stadig bevidner om. Sejerø nævnes første gang i Kong Valdemars jordebog i 1231. i 1310 hørte Sejerø under Roskildebispen, men kom ved reformationen i 1536 tilbage under kronen. Jens Rostgaard køber øen i 1692, hvorefter den ejes af Frederik Rostgaard fra 1710 og indtil 1741. Frederik Rostgaard sætter stor pris på øen og dens beboer. Han skænker mange ting til kirken og bygger skolen i 1740. i 1805 bliver Sejerøboerne selvejere idet at bønderne i Sejerby, Kongstrup og Mastrup køber deres gårde og huslodder.

Areal
Sejerø ligger i Sejerøbugt – midt i Danmark. Øen er 12 km lang og 1700 meter på det bredeste sted, i alt 12,4 kvadratkilometer, hvilket gør den til en af de største af de i alt 27 danske småøer.

Klima
Sejerø ligger i området med det såkaldte Storebæltsklima, det vil sige at her er flere solskins timer, mindre nedbør og mildere vintre end i resten af Danmark. Dette påvirker både dyre og plantelivet, og på Sejerø ses nogle planter og dyr som kun findes få andre steder i Danmark.