Foreninger

Foreninger

 

Sejerø Beboerforening
C/O Henry Larsen, Tlf.: 5959 0167
Varetager øboernes interesser, bl.a. i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.Se mere HER                                                                              Mailadresse: sejero@hotmail.dk

Sejerø Udviklingsforum

 

Sejerø Udviklingsforum
C/O Klaus Perkild, Tlf.: 5959 0336
Et forum der bl.a. har til formål at arbejde for Sejerøs erhvervsudvikling.Se mere HER

Ø-Udvalget

Ø-Udvalget

Formand: Marianne Rasmussen, Tlf: 29604449, mail mrsejero@gmail.com
Næstformand: Klaus Nielsen,

Sekretær: Jytte Heglund
Klaus Perkild
Claus Sodemann
Søren Mortensen
Brian Freese ( Suppleant, Sejerø)
Viggo Slots ( Suppleant , Nekselø)

Repræsentant for Kalundborg Kommune er Kristian Kallenbach (V). Udvalget er nedsat af Kalundborg Kommune, og behandler sager der er relevante for de to øer, Sejerø og Nekselø. Møde, den 2. mandag i måneden på Sejerø Plejehjem.