øernes højskole

øernes højskole - en helt særlig oplevelse

Øernes Højskole Sejerø ligger uden for lands lov og ret – på den gode måde – nærmere bestemt: Kongstrupvej 40, 4592 Sejerø.

Et kursus ophold på Øernes Højskole vil derfor være en helt særlig oplevelse.

“Ankomsten til øen er altings begyndelse. Afrejsen bliver et brud.
Alt hvad der lå forud, alt hvad der følge efter, bliver anderledes.
Øen befrier os men lukker os samtidig inde. 
Øen får en umådelig friheds trang til at stige op i os. Den letter os for de slagger, der tynger os, gør os flyvske og rede til at smelte sammen med en fantastisk natur.”
Jacques Berg i To gange Ø”

Se mere om os og vores kursusprogram her