Møde i Dialog forum om færgedriften

Møde i Dialog forum om færgedriften

Den 12. januar blev der afholdt møde i Dialogforum om færgedriften til Sejerø. Fra sejerøs side havde vi lavet et oplæg om Færgedriften i 2023. Færgeselskabet  mødte op med en præsentation om deres Tanker for færgedriften og en besvarelse af vores punkter. Mødet forløb godt som det fremgår af vedlagte Dialogforum referat .
Dialogforum