Nye forpagtere til SejerØhuset

Nye forpagtere til SejerØhuset

Bestyrelsen har indgået en treårig forpagtningsaftale med Annelie Månsson og Heinz Irming.
Gennem vores forhandlinger er vi blevet overbeviste om, at vi har fået et forpagterpar, der vil
gøre sejerØhuset til en succes og udvikle huset til gavn for alle på øen – øboere, landliggere,
sejlere, sommergæster og turister.
Heinz er uddannet kok og har arbejdet på flere kendte restauranter. Annelie er uddannet
blomsterbinder og gartner. Sammen har de i flere år drevet en B&B i Sverige med tilhørende
restaurant.
Annelie og Heinz starter den 1. november med åbning af sejerØhuset fredag den 4.
november. Følg med på sejerØhusets hjemmeside www.sejerohuset.dk .

 

 

 

 

 

 

Annelie og Heinz udtaler:
Når vi overtager nøglerne til SejerØhuset glæder vi os til at byde øboer, sommerhusgæster,
dagsturister, sejlere og alle jer andre meget velkommen – til trods for forhøjede energipriser,
dyrere råvarer og generel usikkerhed tror vi på, at vi kan skabe et spisested midt imellem
havnen og havet med lokale og danske økologiske råvarer i sæson. Det handler om måltidet,
værtskabet og at trække tempoet ned og få frisk luft I panden.
Det er jo ingen hemmelighed at vi har været søgende efter et sted, hvor vi kan gøre det vi
brænder for og kan stå inde for uden at gå på kompromis. Det kan vi endelig nu!
Vi glæder os til at blive en del af Bjergenes Ø i midten af Danmark og byde jer indenfor hos
os sejerØhuset.

Annelie og Heinz
Sejerø den 24. september 2022