Heden på Sejerø

 Heden findes vest for Mastrup. Drej ned ad Knopurtvej og til venstre ad Brobjergvej, for enden af vejen finder du Heden på Sejerø. Dette unikke hedeområde er helt specielt for Sejerø.

Heden opstod før hen ved at gårdejerne sendte deres dyr ud for at græsse på de arealer, der alligevel ikke kunne bruges til agerbrug. Denne græsning udpinte langsomt jorden, og med tiden opstod der et hedelandskab domineret af lyngplanter og enebærbuske.

Flora.

Hedelyng er en af hedens vigtigste planter. Dens vækstform og påvirkning af jordbunden har afgørende betydning for udviklingen i det øvrige plantesamfund og for hedens dyreliv. Hedelyngen kan nydes i blomst fra juli til september

Dyreliv.

På heden lever den rødryggede tornskade, der er en karakteristisk fugl på natur arealer med spredte buske. Tornskaden lever af større biller, firben og mus. Dagens overskudsføde kan af og til findes gemt på slåenbuskens torne eller sågar på pigtråd. I det tørre sandende terræn finder man honningbier og humlebier m.fl.