Kulturhus/Museum

SEJERØ KULTURHUS OG KØBMANDSHANDELS MUSEUM

I ejendommen Sejerbyvej 7 har der siden 1870 været drevet købmandshandel, den nuværende bygning stammer fra 20erne. I 1954 overtog Anna og Aksel Jensen ejendommen, som de drev som gammeldags købmandsbutik, til de lukkede i 1978. De fortsatte dog med at vise både butikken og deres hjem frem for gæster, og således opstod tanken om at lave et museum. Da Anna og Aksel var barnløse, blev deres formue, sammen med Annas ugifte bror Johannes’ formue testamenteret til en fond, som på vegne af Sejerø skulle drive museet.

Den store udstillingssal er tegnet af arkitekt Otto Weitling og opført med støtte fra bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Ø-støtte og Vestsjællands Amt.

Kulturhuset er bygget i forbindelse med museets åbning i 2005, og her viser huset hver sommer kunstudstilling, og Kulturforeningen afholder koncerter, foredrag og andre sociale arrangementer. Det hyggelige julemarked i november er en fast tradition.

Kulturhusets udstillingssal der er tegnet af arkitekt Otto Weitling, er opført i 2005,  med støtte fra bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Ø-støtte og Vestsjællands Amt.

Sejerø Købmandshandels Museum:
Anna og Aksel Jensens butik og stuer.
På 1. sal lokalhistorisk samling med gammelt værktøj, tøj, billeder fra øen, stenaldersamling.

Sejerø Kulturforening/Støtteforening for Kulturhuset

Entre: 30 kr. for både kulturhuset og købmands museet.