Revet

Zig zag derud af

Revet bugter sig ca. 3 km ud imod Nekseløbugt. Her holder Skarver, måger og andre havfugle hvil på spidsen. Der hvor revet slutter er der pludselig meget dybt, hvorefter der igen bliver meget lavt. Der har i gamle dag været en ø ved navn Kollen. Øen var så stor, at man om sommeren havde kalve til at græsse der. Øen  forsvandt sidst i 1800 tallet i en stor storm og har ikke været fremme siden. Stedet har igennem tiden været et lidt farligt sted, fordi at folk som ikke var så gode til at læse søkort, troede at de nu har forbi revet, og sejlede over, for så derefter at støde på grund på Kollen.

Isvintrene i årene 1941, 1942 og 1943, var så hårde at havet omkring Sejerø frøs til. Sejerøboerne har både gået, cyklet og sågar kørt med bil fra revet til Nekselø og Sjælland. Turen er ca. 8 km og må ha taget ca. 1 1/2 time at gå over.

i 1956 kom elektriciteten endelig til Sejerø. Elkablet der fører strøm til Sejerø kommer fra Ordrupnæs, og en sommerdag i 1956 kom dagen hvor kablet kom til øen, folk flokkedes til Revet for at opleve det, selv skolebørnene havde fri og kunne være med til at overvære det.

Om Revet fortælles følgende sagn om hvordan Revet har fået sin zig zag form. Der boede engang en troldkvinde på Sejerø. Hun blev imidlertid ked af at bo her, men da hun ikke havde nogen båd at sejle bort i, gav hun sig til at samle sten og sand i sit forklæde og bar dem ud i vandet. Først byggede hun i retning af Nekselø, da hun mente at den ø var nærmest. Da hun en tid havde bygget på Revet i denne retning, kom hun i tanke om at Ordrup Næs lå nærmere, og hun begyndte da at bygge i den retning. Efter nogen tids forløb synes hun atter at Nekselø var nærmest og hun byggede igen i den retning. Da det varede for længe inden hun nåede nogen af de nævnte steder, opgav hun sit forsøg, efter at have kastet det sidste forklædefuld ud i havet, og dette dannede Kollen.